W związku z zakończeniem zbierania ofert firma Berendowicz&Kublin S.A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/RPO-WO/2017 w dniu 09.06.17 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Sprinter Sp z o.o. Spółka Komandytowa.

Miss Polonia elite Fashionphilosophy Opole Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Schwarzkopf Professional InStyle Takara Belmont