Zapisz się do naszego newslettera


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Szkoleniowa B&K Spółka Jawna Mariusz Laskowski i Sławomir Kublin, z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, 40-035 Katowice, NIP 5472043120, REGON 240328312. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: rozliczenia@berendowicz-kublin.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: rozliczenia@berendowicz-kublin.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Miss Polonia elite Fashionphilosophy Opole Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Schwarzkopf Professional InStyle Takara Belmont